proxecto ágora

 

O Proxecto Ágora é unha tentativa cara a un mundo mellor. Nacido na Asemblea Popular de Chantada, consiste nunha plataforma de contido aberta que pretende achegar información sobre o que está a ocorrer no mundo e as posibilidades de actuación existentes fronte a esta realidade.
O planeta vive unha media de máis de corenta guerras en cada momento. Non obstante, é tecnicamente posíbel que todos teñamos cubertas as necesidades básicas e, por tanto, que vivamos en paz. Ademais, este é o desexo da inmensa maioría da poboación. Cabe preguntármonos, pois, se debemos reconducir a nosa actividade co fin de construírmos a humanidade, xa que datos como este semellan reflectir que o ser humano non está suficientemente posto en valor.
Por que esta tarefa resulta tan complicada se é posíbel e desexábel? Quizais polo estabelecemento dun pensamento único na mente da maioría da cidadanía? O que parece claro é que, para podermos vivir máis humanamente, habemos de saber que é importante para nós
como seres humanos e canto de importante é. Iso lévanos a nos cuestionarmos o sistema en que vivimos e a sopesarmos outros paradigmas.
Os paradigmas son unha serie de regras que filtran as nosas experiencias, de maneira que percibimos con clareza os datos que se axustan ao modelo e alteramos ou ignoramos os que non. O problema xorde cando os paradigmas se converten no paradigma, na única maneira de
facermos algo, e entón rexeitamos calquera alternativa sen sequera detérmonos a considerala. Isto débese a que as novas ideas crean incertidume, de modo que pensamos que é menos problemático seguirmos como até o momento. Mais… e se seguirmos igual fai que teñamos unha calidade de vida peor que a que o mundo nos permite e que suframos máis do necesario?

 

Indice proyecto ágora

Caminando hacia la humanidad

pad colaborativo:   http://titanpad.com/gmuVnARhe7

Cuestiones para el camino

  1. ¿Es necesario mandar un mensaje más?, ¿hay suficiente información y claridad acerca de lo que está ocurriendo?
  2. ¿Qué está ocurriendo en el mundo?, ¿en nuestro entorno?,  ¿en nuestra sociedad?,  ¿al planeta?, ¿al ser humano?, ¿tenemos motivos para preocuparnos?
  3. ¿Es responsabilidad del individuo abordar esta cuestión?
  4. ¿Cúal es el origen del problema?
  5. Independientente de la labor del individuo, se supone que los poderes establecidos debieran tratar de respuesta a estas cuestiones, pero antes de abordar esta cuestión ¿quienes son realmente los poderes establecidos?, ¿qué es el estado español?,  ¿es soberano?, ¿qué es Europa y el resto de instiuciones internacionales?, ¿quién nos gobierna?, ¿cuáles son los intereses de estos poderes? , ¿van estos intereses de la mano de solucionar la situación a la que nos enfrentamos?
  6. ¿Cómo ha sido posible que nos representen personas e instituciones que tienen intereses diferentes al bien común de la humanidad?, ¿estamos siendo manipulados?, ¿de que forma?, ¿de que manera se consiguió esta situación?, ¿vivimos en democracia?
  7. En el caso de que sea al individuo quien tenga que dar respuesta a estas cuestiones, lógicamente será el primer paso, hacer reflexión acerca el mundo en que queremos vivir. ¿Cómo sería este?, ¿qué es lo que la humanidad se merece?, ¿qué es ser humano y qué necesita este realmente?
  8. Si los poderes establecidos no están propiciando la solución, ¿a quién le corresponde?,¿qué pasos puede dar el individuo para la consecución de estos objetivos?, ¿qué posibilidades hay? ¿qué cabe hacer?, si no está dentro de los intereses de los gobernantes abordar estas cuestiones ¿hasta que punto tiene sentido exigirles que lo solucionen?
  9. ¿Qué consideraciones o dificultades habría que tener presentes a la hora de dar respuesta?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*